Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy gminy z OPP i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsulatcji w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z OPP i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności poż. pub.i wolont. na 2021 r..pdf

Wersja XML