Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na 2021 rok

Brak opisu obrazka

PDFuchwala-nr-xv-100-19-zabytki.pdf

DOCXwniosek-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow-lub-znajdujacym-sie-w-gminnej-ewidencji-zabytkow-wzor (5).docx

PDFformularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce-wzor-dz-u-nr-121-poz810.pdf

PDFformularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-wzor-dz-u-nr-53-poz-311.pdf

PDFformularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-przez-przedsiebiorce-ogolny-interes-gospodarczy-wzor-dz-u-nr-53-poz-311.pdf

DOCXsprawozdanie-z-wykonania-zadania-objetego-dotacja-celowa-z-budzetu-gminy-byczyna-na-perace-konseratorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-zabytku-wzor (2).docx

Wersja XML