Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

 

Termin składania ofert upływa dnia 2 marca 2021 roku (wtorek) do godz. 15:30.

 

PDFOgłoszenie - otwarty konkurs ofert w 2021 r..pdf

DOCXOferta realizacji zadania publicznego.docx
PDFINSTRUKCJA wypełniania oferty realizacji zadania publicznego.pdf

PDFUmowa o realizację zadania publicznego - wzór.pdf
DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego - wzór.doc
PDFUCHWAŁA NR XXXII 228 20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi.pdf
 

Wersja XML