Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania przetargowe

Adres internetowy platformy zakupowej Gminy Byczyna dostępny jest poniżej

https://platformazakupowa.pl/pn/byczyna

 

Archiwalne przetargi z poprzednich lat dostępne są również na stronie www.bip.byczyna.pl w zakładce "Zamówienia publiczne" oraz zakładce "Archiwum" -> "Zamówienia publiczne"

Wersja XML