Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 27 kwietnia 2022 r. sesja LII, kadencja VIII

UCHWAŁA NR LII/377/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C PDFUchwała Nr LII_377_22- 8400.pdf

UCHWAŁA NR LII/378/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie PDFUchwała Nr LII_378_22- 6000.pdf

UCHWAŁA NR LII/379/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/370/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szopena 8, ul. Długa 13 w Byczynie PDFUchwała Nr LII_379_22-Dotacja.pdf

UCHWAŁA NR LII/380/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna 
PDFUchwała Nr LII_380_22-regulamin.pdf

UCHWAŁA NR LII/381/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
PDFUchwała Nr LII_381_22-Budżet.pdf

UCHWAŁA NR LII/382/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2022 - 2034  PDFUchwała Nr LII_382_22-WPF.pdf

PDFLII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf
 

Wersja XML