Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy.png

Szanowni Mieszkańcy Gminy Byczyna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie informuje, że w dniu 28 września 2022 r. podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Byczynie zostaną wprowadzone do budżetu gminy środki z dotacji rządowej na wypłatę dodatków węglowych.

Od dnia 28 września 2022 r. będą wydawane informacje o przyznaniu dodatków węglowych, natomiast od dnia 03 października 2022 r. następować będzie systematyczne wypłacanie dodatków węglowych według daty złożenia wniosków.

Ponadto informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym: „W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.”

Jednocześnie w przypadkach wątpliwych dotyczących wypłaty dodatku węglowego następować będzie weryfikacja wniosków poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.

 

Z poważaniem

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Byczynie


 

 

 

 

Wersja XML