Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabytki Gminy Byczyna

 BISKUPICE

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół parafialny drewniany p.w. św. Jana Chrzciciela z XVII w.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Zespół pałacowo - parkowy z XIX w.

CIECIERZYN

  Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół rzymsko – katolicki, filialny p.w. św. St. Kostki, przełom XIX i XX w.

DOBIERCICE 

Brak opisu obrazka
Kościół p.w. św. Jana z Dukli z pocz. XX w.

GOŁKOWICE 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół drewniany rzymsko – katolicki, filialny, p.w. św. J.Chrzciciela z XVIII w.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Zabytkowy zespół pałacowo - parkowy: Pałac, park z XVII, XIX w.

GOSŁAW

Brak opisu obrazka  
 
Zespół pałacowo – parkowy: Dwór i park z pocz. XX w.

JAKUBOWICE

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół drewniany rzymsko – katolicki, filialny, p.w.  NMP  Królowej Polski XVII w.

KOCHŁOWICE

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Zespół pałacowo parkowy: pałac i park pałacowy z pocz. XX w.

KOSTÓW

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół rzymsko – katolicki p.w. św. Augustyna z pocz. XX w.
 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Zespół pałacowo – parkowy: pałac i park z XVII XIX w.

MIECHOWA

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół drewniany rzymsko – katolicki, filialny p.w. św. Jacka z XVI w .

NASALE

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół drewniany ewangelicki, filialny p.w. św. Wawrzyńca z przeł. XVI i XVIII w.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół katolicki p.w. św. Wawrzyńca z XIX w.

PARUSZOWICE

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 Kaplica ewangelicka z XV, XIX w.

POLANOWICE

Brak opisu obrazka
Kościół rzymsko – katolicki p.w. Najświętszej Marii Panny z pocz. XX w.
 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Pałac z pocz. XX w.

PROŚLICE

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół drewniany ewangelicki, filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z przeł. XVI w.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Zespół pałacowo – parkowy: Pałac i park z XVIII/XIX w.

ROSZKOWICE

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kościół rzymsko – katolicki p.w. św. Antoniego z poł. XIX w.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Zespół pałacowy z końca XIX w.

SARNÓW

Brak opisu obrazka
Kościół cmentarny z pocz. XX w.

WOJSŁAWICE

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  
Kościół rzymsko – katolicki p.w. św. Józefa z końca XIX w.

Wersja XML