Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na szkolenie z zakresu marketingu i badania ryku.

                                          Zaproszenie na  szkolenie

            

     Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości  oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie w partnerstwie z Gminą Byczyna w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej’’ współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, serdecznie  zaprasza działające spółdzielnie socjalne mające siedzibę na terenie województw:opolskiego,lubelskiego,podkarpackiego,świętokrzyskiego,zachodniopomorskiego          na bezpłatne szkolenie z zakresu marketingu i badania ryku.

Szkolenie odbędzie w dniach 23-24 luty 2012 r. w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach.

Informujemy również, iż koszty związane z dojazdem na miejsce szkolenia, koszt noclegu i wyżywienia każdego uczestnika będą pokryte ze środków projektu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 17.02.2012r. na adres mailowy : owss@byczyna.pl, uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (DOCXformularz zgłoszeniowy na szkolenie 2012..docx ). Rejestracja uczestników nastąpi według kolejności zgłoszeń.

 DOCharmonogram szkolenia.doc

 

Z poważaniem,

Emilia Czapor

pracownik administracyjny-referent 

Wersja XML