Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 - 2013 (RPO WO 2007 - 2013)

Brak opisu obrazka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) został przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją nr CC 2007 PL 161 PO 012 z dnia 1 października 2007 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 z dnia 29 października 2007 r.

Głównym celem RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społeczno - gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Program skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.

W ramach RPO WO 2007-2013 wspierane będą działania z zakresu m.in. innowacyjności, rozwoju i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, budowy społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury edukacyjnej, komunikacyjnej, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, rewitalizacji, turystyki i kultury.

Na realizację całego RPO WO 207-2013 przewidziano 427,1 mln €, pochodzących z funduszy strukturalnych, co stanowi 407,8 € na mieszkańca. 

źródło: www.rpo.opolskie.pl
 
Gmina Byczyna zrealizowała w ramach RPO WO 2007 - 2013 następujące projekty:

Projekt *Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza*

Projekt *Drapieżna Byczyna – ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna*

Obecnie w trakcie realizacji jest:

"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej". Beneficjent Gmina Byczyna

W partnerstwie w Województwem Opolskim, jako Liderem Projektu, zrealizowano w Publicznym Gimnazjum w Byczynie projekt "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości". Informacje o projekcie tutaj.

 

Wersja XML