Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego Gmina Byczyna realizowała w 2009 r. następujące inwestycje:

Zadanie zakładało budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochłowice. Droga ta jest także częścią planowanego do realizacji szlaku „Trakt rycerski”. Na zadanie w 2009 r. przewidziano 410.756,00 zł. Zadanie zakończono w lipcu 2009 r. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisaną umową z Zarządem Województwa Opolskiego wyniosło 110.252,30 zł.
 

                  Rok 2008                                                              Rok 2009

       (stan przed inwestycją)                                  (stan po zrealizowanej inwestycji)

          Brak opisu obrazka                                                Brak opisu obrazka

          Brak opisu obrazka                                                Brak opisu obrazka

             Brak opisu obrazka                                                    Brak opisu obrazka

             Brak opisu obrazka                                                    Brak opisu obrazka

             Brak opisu obrazka                                                    Brak opisu obrazka

             Brak opisu obrazka                                                    Brak opisu obrazka

             Brak opisu obrazka                                                    Brak opisu obrazka

 

Zadanie zakłada budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciecierzyn. Na zadanie w 2009 r. przewidziano 858.384,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji do września 2009 roku. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisaną umową z Zarządem Województwa Opolskiego wynosi 202.253,56 zł.
 

                  Rok 2008                                                             Rok 2009

       (stan przed inwestycją)                         (stan po zrealizowanej inwestycji)

           Brak opisu obrazka                                            Brak opisu obrazka

           Brak opisu obrazka                                            Brak opisu obrazka

           Brak opisu obrazka                                             Brak opisu obrazka

           Brak opisu obrazka                                             Brak opisu obrazka

           Brak opisu obrazka                                            Brak opisu obrazka

           Brak opisu obrazka                                            Brak opisu obrazka

Wersja XML