Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011

Brak opisu obrazka

Przebudowa infrastruktury komunikacji pieszej i kołowej w obrębie murów miasta Byczyna – etap ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego”

 

Wniosek złożony w listopadzie 2008 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na inwestycję „Przebudowa infrastruktury komunikacji pieszej i kołowej w obrebie murów miasta Byczyna – etap ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego”. Wniosek zarejestrowany pod nr NPPDL/OP/G/3/2008, przeszedł poprawnie ocenę formalną i merytoryczną uzyskując 62 pkt. (pozycja 10 na liście rankingowej gmin OUW). Dofinansowanie inwestycji w kwocie 563 tys. zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego koszt inwestycji wyniósł 1.857,1 tys. zł.

Przedmiotem wniosku był jeden z etapów zadania pn. „Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów miasta Byczyna” dotyczący ulic Okrężnej, Długiej i łączników tych dróg z drogą wojewódzką nr 487 - odcinków ulicy Zamojskiego i Basztowej.

Przedmiotowe ulice są oznaczone nr Okrężna 100529 O, Długa 100517 O.

Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę tych ulic, a w ten sposób poprawę komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacji tymi ulicami. Prace do wykonania w ramach inwestycji to roboty przygotowawcze, roboty dotyczące odwodnienia drogi, roboty odnoszące się do wykonania jezdni i chodników oraz prace wykończeniowe. Zadanie zakończono w połowie października 2009 r.

 Poniżej umieszczamy relację z przebiegu uroczystości zakończenia inwestycji:

Otwarcie byczyńskich ulic 22.10.2009 r.

PRZED

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PO

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PRZED

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PO

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PRZED

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PO

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PRZED

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PO

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Zdjęcia Archiwum UM w Byczynie oraz Krzysztof Czartoryski.

Wersja XML