Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 Brak opisu obrazka

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie realizuje w okresie od września do grudnia 2010 r. projekt pn. „Młody Pitagoras”.

Pieniądze na ten cel (kwota dofinansowania 50 tys. zł.) zostały pozyskane
z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Priorytet 3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Obszar wsparcia 2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

Głównym celem projektu jest rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży z terenu Gminy Byczyna dot. wyrównywania szans edukacyjnych z przedmiotów ścisłych
(matematyki oraz tematów pokrewnych).

Cel ten osiągnięty zostanie za pomocą celów szczegółowych tj.:

W ramach projektu w celu wsparcia realizacji poszczególnych zadań założono organizację 10 wyjazdów edukacyjnych wspierających proces wyrównywania szans edukacyjnych do instytucji technicznych oraz 4 projekcje filmowe.

Wersja XML