Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna

Projekt *Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna – etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna, Wąska*

Brak opisu obrazka

Nr projektu: NPPDL/OP/G/72/2009
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 9 lipca 2010 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: NPPDL/OP/G/72/09/U/30/2010
Koszt projektu: 1.709.832,77
Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011: 838.701,83 zł
Realizacja projektu: 2010 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu był drugi etap zadania p.n. „Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów miasta Byczyna” i dotyczył ulic: Bocznej, Chopina, Marii Cunitii, Floriańskiej, Kościelnej, Krótkiej, 3-go Maja, Wolności, Poprzecznej, Szpitalnej, Wąskiej. Był kontynuacją zrealizowanego w roku 2009 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etapu obejmującego ulice Okrężną, Długą i łączniki tych dróg z drogą wojewódzką nr 487 - odcinków ulicy Zamojskiego i Basztowej.

Zakres rzeczowy prac związanych z inwestycją obejmował przebudowę tych ulic, a w ten sposób poprawę komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacji tymi ulicami. Prace do wykonania w ramach inwestycji to roboty przygotowawcze, roboty odnoszące się do wykonania jezdni i chodników oraz prace wykończeniowe. Wszystkie ciągi piesze i jezdne zostały wykonane z granitu lub kamienia narzutowego w miejscach przeznaczonych do parkowania.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia płynności ruchu kołowego mieszkańców miasta i gminy Byczyna oraz potencjalnych turystów odwiedzających Byczynę. W ramach inwestycji prowadzono także na terenach objętych projektem badania archeologiczne wykonywane przez Uniwersytet Opolski.

Zdjęcia:

PRZED

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PO

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PRZED

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PO

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PRZED

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PO

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PRZED

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PO

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

BADANIA ARCHEOLOGICZNE 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML