Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca zagraniczna z gminą Csókakö (Węgry)

Brak opisu obrazka

W dniach 6-9 lipca 2012 r. gościła w Byczynie delegacja z gminy Csókakö z Węgier. Goście przybyli do nas w celu nawiązania współpracy i podpisania aktu partnerstwa. W sobotę odwiedzili byczyńską izbę tradycji i punkt widokowy oraz przechadzając się malowniczymi uliczkami miasteczka zwiedzili wszystkie zabytki Byczyny. Następnie udali się na stadion miejski, gdzie węgierska drużyna piłkarska rozegrała mecz towarzyski z drużyną z Byczyny. Wójt gminy Csókakö złożył na ręce Burmistrza Byczyny bochen chleba, a piłkarze przywitali naszą drużynę symbolicznymi butelkami węgierskiego wina z wizerunkiem węgierskiej drużyny. Mecz zakończył się remisem 3:3. Następnie goście brali udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów XXX Krajowego Zlotu Piłkarzy Weteranów i 24. Mistrzostw Polski Oldbojów.

W niedzielę węgierska delegacja odwiedziła Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach i ponownie zawitała na stadion im. Kazimierza Górskiego, by tam właśnie uczestniczyć w uroczystym momencie podpisania aktu partnerstwa przez Burmistrza Csókakö - Fűrész György i Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera.

Celem partnerstwa jest: kształtowanie pozytywnego wizerunku partnera i udoskonalanie kontaktów między ludźmi żyjącymi w różnych miastach, krajach i kulturach; wspólna wymiana doświadczeń i wspólne wspieranie w wykonywaniu zadań własnych gmin, a w szczególności w dziedzinie szkolnictwa i oświaty, kultury i sportu, spraw socjalnych i gospodarczych; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów między różnymi organizacjami (m.in. związkami, kościołami, stowarzyszeniami); współpraca w zakresie kształcenia i kontynuowania nauki poprzez wymianę programów młodzieżowych; współpraca w dziedzinie ruchu turystycznego; uczestnictwo we wzajemnie organizowanych imprezach, które będą przedstawiały w szerokim zakresie życie kulturalne, sportowe, naukowe i gospodarcze.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


 

Na zaproszenie Burmistrza Csókakö Fűrész`a György i Pani Dyrektor szkoły w Csókakö – Évy Bócz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie wraz z Dyrektorem Szkoły Panem Arturem Oślizło, opiekunami i Panią Wiceburmistrz - Ewą Bartosiewicz pojechali na Węgry. Podczas trwającego od 25-30 października 2012 r. (6 dni) pobytu byczyńska delegacja mogła przekonać się o gościnności węgierskich przyjaciół, gdyż dzieci z byczyńskiej szkoły nocowały u węgierskich rodzin. Rodziny te towarzyszyły im również przez całość pobytu we wszystkich przewidzianych punktach wizyty na Węgrzech. A program był bardzo atrakcyjny i napięty. Byczyńska delegacja zwiedziła  m.in. Parlament w Budapeszcie, Balaton, zamek w  Csókakö i inne zamki w okolicy oraz szkołę w Mór.

W sobotę dla byczyńskich i węgierskich dzieci odbyły się wspólne zajęcia m.in. techniczno-plastyczne, sportowe. Nie mogło obyć się również bez zajęć tanecznych i zabaw ruchowych. Nauka węgierskiego tańca, którym jest czardasz nie przysporzyła naszym uczniom większych kłopotów, ale i polskie kroki taneczne nie okazały się dla węgierskich przyjaciół zbyt skomplikowane. Wspólne tańce bardzo zbliżyły do siebie wszystkich zebranych. Jeszcze większe emocje i chwile refleksji wzbudził wieczór przy fortepianie i koncert w wykonaniu niewidomej kobiety.

Wizyta na Węgrzech okazała się bardzo owocna, a zawiązane przyjaźnie z pewnością będą trwałe. Pożegnanie było trudne, gdyż przed wyjazdem nie obyło się bez łez. Węgierscy przyjaciele przyjęli nasze zaproszenie i obiecali przyjechać ponownie do Byczyny w przyszłym roku.

 

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


2013

W ramach współpracy na początku czerwca 2013 r. delegacja z gminy Byczyna w składzie: Ewa Bartosiewicz – Z-ca Burmistrza, Grzegorz Kapica – Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie, Jolanta Rudziewicz – Radna Rady Miejskiej w Byczynie, Artur Oślizło – Dyrektor PSP w Byczynie oraz Marcin Juszczyk – Prezes Spółdzielni Socjalnej U.H.P. w Byczynie gościli w gminie Csókakö.

Byczyńska delegacja została zaproszona do partnerów na obchody 230. rocznicy powstania szkoły podstawowej w Csókakö. W imieniu Burmistrza Byczyny nasi reprezentanci złożyli na ręce dyrekcji węgierskiej szkoły słodkie upominki oraz gratulacje za owocną i wspaniałą pracę na rzecz placówki, życząc wszystkim uczniom i nauczycielom kultywowania pięknej tradycji szkoły i realizacji dalszych ambitnych przedsięwzięć.

Pod koniec czerwca 2013 r. na zaproszenie gminy Csókakö pojechała kolejna delegacja z gminy Byczyna, w skład której wchodzili oprócz pracowników Urzędu Miejskiego, radnych Rady Miejskiej w Byczynie i dyrektorów jednostek organizacyjnych także lokalni przedsiębiorcy oraz piłkarze z gminnych klubów sportowych.

Podobnie jak na ubiegłorocznym XXX Zlocie Piłkarzy Weteranów i Mistrzostwach Polski Oldbojów w Byczynie, tak tym razem na boisku w Csókakö piłkarze rozegrali mecz, zakończony remisem 5-5. Ponadto uczestnicy wyjazdu zwiedzili malownicze miasteczko na Węgrzech i wzięli udział w zorganizowanych przez partnerów wydarzeniach i przygotowanych atrakcjach. 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

W dniach 23-28 czerwca 2013 r. gościła w Byczynie delegacja 20 uczniów wraz z opiekunami z gminy partnerskiej Csókakö. Nasi goście nocowali u zaprzyjaźnionych rodzin polskich i dzieci z tych rodzin towarzyszyły grupie przez cały czas pobytu.

W poniedziałek przyjaciele z Węgier  zostali uroczyście powitani na apelu w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie. Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami i uczniami przygotowała program artystyczny oraz prezentację multimedialną poświęconą życiu szkoły, jej osiągnięciom, ofercie kół zainteresowań. Następnie miał miejsce spacer po Byczynie, zwiedzenie jej najcenniejszych zabytków i poznanie historii miasta, do którego goście przyjechali. Po obiedzie odbyły się zajęcia muzyczno-taneczne w Ośrodku Kultury, gdzie dzieci uczyły się śpiewać polskich piosenek i trenowały układ taneczny w technice breakdance. Następnie goście udali się do Polsko-Czeskiego Centrum Rycerstwa w Biskupicach, gdzie uczyli się m.in. strzelania z łuku, rzutu toporkiem i korzystali ze wszystkich innych atrakcji oferowanych przez gród rycerski.

W dniu następnym, mimo brzydkiej pogody i opadów deszczu na gości czekały atrakcje przygotowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kostowie, m.in. gry i zabawy, zajęcia edukacyjne, poczęstunek, a po południu basen w Ostrzeszowie i dyskoteka w PSP Byczyna.

W kolejnych dniach nasi węgierscy przyjaciele zwiedzili JuraPark Krasiejów i uczestniczyli w ognisku harcerskim przygotowanym na ich cześć oraz brali czynny udział w zajęciach przygotowanych przez PSP Byczyna np. z abstrakcyjnego rysowania, komputerowych, kulinarnych w języku angielskim, sportowych, muzycznych.

Burmistrz Byczyny składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzinom, instytucjom i osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i pomoc w organizacji pobytu delegacji z Csókakö. 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML