Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Byczyna

- PDFZarządzenie nr 149 Burmistrza Byczyny z dn. 05.09.2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Byczyna.PDF (465,30KB)

- PDFRegulamin dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Byczyna.pdf (94,06KB)

- DOCRegulamin dowozu - zał. 1.doc (16,00KB)

- DOCRegulamin dowozu - zał. 2.doc (13,50KB)

- DOCRegulamin dowozu - zał. 3.doc (14,50KB)

- DOCRegulamin dowozu - zał. 4.doc (16,50KB)

- DOCRegulamin dowozu - zał. 5.doc (19,50KB)

Wersja XML