Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr XLVII/321/02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10.10.2002 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna dot. ul. Paruszowickiej dz. nr 947/3

- PDFUchwała nr XLVII.321.2002 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10.10.2002 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna dot. ul. Paruszowickiej dz. nr 947.3.pdf

Wersja XML