Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr LVIII/428/10 Rady Mejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna

- PDFUchwała nr LVIII.428.10 Rady Mejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna.pdf

- PDFDziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 141 z dn. 07.12.2010, poz. 1655.pdf

- PDFMiasto Byczyna.pdf

Wersja XML