Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ANALIZY I SPRAWOZDANIA GMINY Z GOSPODARKI ODPADAMI

PDFAnaliza stanu gospoadrki odpadami komunalnymi za rok 2018.pdf (667,28KB)

PDFSprawozdanie z gospodarki odpadami za rok 2018.pdf (4,25MB)

Wersja XML