Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 27 stycznia 2016r.sesja XXI kadencja VII

PDFUchwała Nr 144.pdf w sprawie zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
PDFUchwała Nr 145.pdf w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie szkół:
Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy, Liceum Profilowanego, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.
PDFUchwała Nr 146.pdf w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
PDFUchwała Nr 147.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj.Opolskiego z 2013 r. poz. 1534)
PDFUchwała Nr 148.pdf w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowyc
PDFUchwała Nr 149.pdf w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości

Wersja XML