Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki badań z wodociągów, w których wystapiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów z dnia 24.02.2016r.

PDFwyniki badań wody z wodociągów, w których wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów z dnia 24.02.2016r..pdf

Wersja XML