Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin w sprawie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowychn a terenie Gminy Bycryna

PDFZarządzenie nr 149 Burmistrza Byczyny z dn. 05.09.2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Byczyna-1.pdf

PDFRegulamin dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Byczyna-1.pdf

DOCRegulamin dowozu - zał. 1.doc
DOCRegulamin dowozu - zał. 2.doc
DOCRegulamin dowozu - zał. 3.doc
DOCRegulamin dowozu - zał. 4.doc
DOCRegulamin dowozu - zał. 5.doc


 

Wersja XML