Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 24 lutego 2016 r sesja XXII kadencjaVII

PDFUchwała Nr 150.pdf w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
PDFUchwała Nr 151..pdf w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016r.
PDFUchwała Nr 152..pdf w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2016r.

PDFUchwała Nr 153..pdf w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających
PDFUchwała Nr 154..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
PDFUchwała Nr 155..pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PDFUchwała Nr 156..pdf w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
PDFUchwała Nr 157..pdf w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Wersja XML