Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dn. 13 kwietnia 2016r.

 

PDFUchwala Nr 173.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP
w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod nazwą: „Twoje życie, nasza wspólna sprawa II” w ramach Działania 1.3 oś priorytetowa RPO WO 2014-2020 08 - integracja społeczna. Działanie 08.02. – włączenie społeczne.
 

Wersja XML