Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 23 czerwca 2016r. sesja XXVII kadencjaVII

PDFUchwała Nr 194.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata
2016–2034
PDFUchwała Nr 193.Kopia.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
PDFUchwała Nr 192.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso
PDFUchwała Nr 191.Kopia.pdf w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „HYDROKOM”
w Kluczborku na lata 2016 – 2018 dla Gminy Byczyna
PDFUchwała Nr 190.Kopia.pdf w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych
PDFUchwała Nr 189.pdf w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
PDFUchwała Nr 188.pdf w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna
PDFUchwała Nr 187.Kopia.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny z tutułu wykonania budżetu za 2015 rok.
PDFUchwała Nr 186.Kopia.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2015r.

Wersja XML