Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016.pdf

Wersja XML