Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 12 czerwca 2017 r. Sesja XXXIX, Kadencja VII

Uchwała Nr XXXIX/277/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok PDFUchwała.XXXIX_277_17 Budżet.pdf

Uchwała Nr XXXIX/278/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034 PDFUchwała.XXXIX_278_17 WPF.pdf
 

Wersja XML