Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

- PDFII Otwarty konkurs ofert na realizację zadan publicznych w 2017 roku.pdf

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

DOCSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA.doc

Wersja XML