Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5451/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

 

PDFInformacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.pdf

Wersja XML