Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Brak opisu obrazka

PDFProjekt Uchwały - Roczny Program Wspólpracy z opp na 2019 rok.pdf

PDFProjekt-Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi na 2019 rok.pdf

PDFuchwala-dot-regulaminu-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi.pdf

PDFzalacznik-do-uchwaly.pdf

PDFformularz-do-konsultacji.pdf

Wersja XML