Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na 2020 rok

Brak opisu obrazka

PDFUchwała nr XV-100-19 - Zabytki.pdf

DOCXWniosek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (wzór).docx

PDFFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (wzór) Dz. U. Nr 121 poz.810.pdf

PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór) Dz. U. Nr 53 poz. 311.pdf

PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę - ogólny interes gospodarczy (wzór) Dz. U. Nr 53 poz. 311.pdf

DOCXSprawozdanie z wykonania zadania objętego dotacją celową z budżetu gminy Byczyna na perace konseratorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (wzór).docx

Wersja XML