Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono wykaz adresów punktów zbierania  odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

ECOFOL Marcin Babiak

ul. Szymonowska 6

46-250 Wołczyn

folia odpadowa, sznurek

602 266 396

2.

PHU SO-MASZ s.c.

ul. Leśników Polskich 65

98-100 Łask

folia odpadowa, sznurek

/043/ 675 15 35

3.

Remondis Opole
Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

 

folia odpadowa, sznurek

/077/ 427 61 27

4.

 

 

RECYKL Organizacja Odzysku S.A.

 

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

zużyte opony

/061/ 281 06 11

Wersja XML