Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze przekształcenia szkół w Byczynie

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie

 

Uprzejmie informuję o zamiarze przekształcenia z dniem 1 września 2020 roku Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Zamojskiego w Byczynie przy ul. Poznańskiej 6 wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Byczynie poprzez dodanie drugiej lokalizacji szkoły przy ul. Borkowskiej 3.

Planowana zmiana zakłada możliwość organizacji zajęć dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Byczynie w dwóch lokalizacjach, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków nauki oraz spowoduje racjonalne wykorzystanie lokalowe i dydaktyczne obiektu przy ul. Borkowskiej 3, a także korzystnie wpłynie na jakość kształcenia i wychowania oraz komfort nauki i pracy.

Wyżej wymieniony zamiar zostanie szczegółowo omówiony na spotkaniach zorganizowanych w najbliższym czasie w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie przy ul. Poznańskiej 6.

Wersja XML