Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dot. opracowania dokumentacji projektowej etapu Koncepcji Programowej dla budowy drogi S11 Kępno-A1, dn. 27.02.2020 r.

Brak opisu obrazka

Wersja XML