Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca...

Główny Inspektorat Sanitarny opracował "Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi", które odnoszą się do kwestii obowiązków zarządców/administratorów budynków mieszkalnych w kontekście utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, stosowania środków do dezynfekcji, wykonywania usług przez pracowników technicznych w lokalach mieszkalnych oraz wyposażenia pracowników technicznych i personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej.

Wytyczne te znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualności/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/ oraz  oraz w załączniku poniżej: 

PDFWytyczne dla zarządzających budynkami 21.05.2020.pdf

Wersja XML