Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem do ulicy Klonowej w Byczynie, 2019-2020 r.

Brak opisu obrazka

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 27 września 2019 r. w Opolu.
Nr umowy: FDS/G/43/2019/U/21/2019
Całkowite koszty zadania wg. umowy: 1.386.562,33 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wg. umowy: 693.281,17 zł
Realizacja zadania: 2019-2020 r.
Całkowita wartość zadania po jej zakończeniu (stan na dzień 1.07.2020 r.): 1 067 897,43 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (stan na 1.07.2020 r.): 532 035,58 zł

Opis zadania:

Remont ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem do ul. Klonowej w Byczynie” został dofinansowany ze Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie obejmowało wykonanie remontu ul. Kościuszki oraz łącznika ulicy Kościuszki z ulicą Klonową. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty budowlane wznoszenia: elementów drogi, podbudowy, nawierzchni, oznakowania i robót wykończeniowych.

W wyniku realizacji zadania wyremontowano jezdnię na długości 560 m ( 4098,00 m2) oraz wykonano ok. 1310 mb chodników wraz ze zjazdami na posesje (2594,30 m2).

Zadanie wykonano w latach 2019-2020.

Wykonawca robót budowlanych: ANW Sp. z o.o. ul. Bór II nr 1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Nadzór inwestorski: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała, Os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno.

Dokumentacja techniczna opracowana przez: Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole.

Fotografie ulicy przed remontem (źródło: https://www.google.pl/maps/):

 

 

Fotografie ulicy po remoncie:

 

 

Wersja XML